Nyhetsbrev från ordföranden – januari 2019

Hej!

Jag hoppas att jul-och nyårsledigheten har varit vilsam. Jag vill passa på att önska alla en god och söt fortsättning på det nya året! Vi lägger nu år 2018 till handlingarna och kan konstatera att föreningen har haft ett mycket aktivt år och det verkar som 2019 också kommer att vara ett år då våra föreläsare och våra aktiviteter kommer att vara efterfrågade. Det är många som vill samarbeta med oss för att bevara minnet av Förintelsen och motverka antisemitism och rasism. Den främsta anledningen till detta medlemsbrev är att kalla alla medlemmar till ett extra årsmöte den 21/2 för att fastställa våra nya stadgar. Vi kommer då även att få lyssna till ledamoten i EU-parlamentet och mottagare av FFÖs 27-januaripris för 2017, Gunnar Hökmark. I detta medlemsbrev kan du också läsa om några efterlysningar, och om vad som är på gång i övrigt.

streckad linje

Kallelse till extra årsmöte

Medlemmar i Föreningen Förintelsens Överlevande kallas till extra årsmöte
Tid: 21/2 2019, klockan 18.00
Plats: Samlingssalen, Bajit
Dagordning:

  1. Öppnas
  2. Val av mötesordförande, sekreterare för mötet och 2 justeringsmän
  3. Frågan om kallelse till sammanträdet behörigen skett
  4. Nya stadgar (bifogas)
  5. Avslutas

Efter avslutade mötesförhandlingar bjuder föreningen medlemmar på kaffe och smörgås varefter EU-parlamentarikern och 2017 års mottagare av FFÖs 27-januaripris, Gunnar Hökmark talar. Till föredraget kommer även icke-medlemmar att bjudas in.

streckad linje

27 januari – Förintelsens Minnesdag

Söndag 27 januari kl. 17.00, Stora synagogan

(Portarna öppnas kl. 16.15, platserna måste vara intagna senast 16.45)
OBS! Även medlemmar måste anmäla sig till minnesceremonin..
Detta p g a att det 2018 kom mer besökare än vad brandmyndigheten tillåter.
Biljett kommer att mejlas ut till samtliga några dagar innan evenemanget äger rum. Anmäl dig via den länk som finns i kalendariet på församlingens hemsida: www.jfst.se
Deltar gör bland andra Kronprinsessan Victoria. Ljuständning. Välkomsthälsning av församlingens ordförande Aron Verständig. Tal av överlevande Piotr Zettinger. Föreningen Förintelsens Överlevandes ordförande Tommy Ringart delar ut 2018 års Tjugosjunde-januari-pris. Musik Melissa Horn. Tal av statsministernHanna Rajs Lara, 3 generationen, läser dikten Chai ur sin diktsamling Armarna (2018, 10tal bok). Tal Ilan Ben Dov, Israels ambassadör. Musik Melissa Horn. Tal av Ingrid Lomfors, överintendent Forum för levande historia. Tal av Deborah Lipstadt, professor.
Böner, El Male Rachamim, Maynard Gerber och kaddish Ute Steyer. Slutord av Aron Verständig. Procession förbi minnesmonumentet leds av Livia Fränkel.

Arrangör: Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens Överlevande, i samarbete med Forum för levande historia, Judiska museet, Svenska kommittén mot antisemitism och Folkets Hus och Parker.

streckad linje

Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen

Den 25 januari öppnar en utställning på Historiska museet med porträtt och vittnesmål från överlevande i Sverige. Utställningen ger tillgång till USC Shoah Foundations videoarkiv med över 55 000 vittnesmål från överlevande och vittnen av Förintelsen och andra folkmord. Dessutom ställs föremål från koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau ut. Speaking Memories skildrar också livet efter befrielsen genom berättelser och arkeologiska fynd från ett flyktingläger på Lovö utanför Stockholm. Lägret var aktivt under slutet av andra världskriget. Utställningen är en del av projektet Speaking Memories som skapades 2015 på initiativ av Judisk kultur i Sverige och en av samarbetsparterna är FFÖ. Utställningen pågår till 1 september 2019. Mer info:   http://historiska.se/utstallningar/speaking-memories/

Boka också redan nu in vårlunch och årsmöte för FFÖ 12 maj 2019 klockan 11.00. Vi är som vanligt på Scandic Hasselbacken.

streckad linje

Efterlysningar

Föreningen har fått många förfrågningar om samarbeten och många vill ta del av minnen från våra medlemmar från före, under och efter kriget. Läs igenom de olika initiativen och ta själv en kontakt om du tror att du kan bidra. Om du vill diskutera innan du tar en egen kontakt så tveka inte att höra av dig. Kontaktuppgifter finns sist i medlemsbrevet.

 

 

 

Insamling efterkrigstid

 

Judiska museet kommer snart att öppna för publik på ny plats. Under tiden arbetar vi med samlingen och samlar in nya föremål och berättelser. I Judiska museets samling finns ca 1000 föremål och dokument, som berättar om judiskt liv i Sverige från 1700-talet fram till idag. Dock finns luckor, som vi med din hjälp kan fylla. Det handlar främst om berättelser och vittnesmål om människors liv, levnadsvillkor, erfarenheter, drömmar och framtidshopp. En stor lucka i Judiska museets samling gäller framförallt efterkrigstiden, åren 1945 till ca 1960. Vi vill veta mer om de människor som blev en del av det nya Sverige, och hur man hanterade att börja ett nytt liv på en ny plats efter Förintelsen. Vi vill gärna ta del av vad du var med om eller vad du minns, dramatiska händelser som vardagsliv om försörjning och socialt liv. Kanske du har ett föremål eller foton du vill donera som knyter an till din berättelse och kan levandegöra den för en publik? Har du kanske kvar det första du införskaffade till ditt nya hem i Sverige? Vill du inte lämna ifrån dig dessa fotograferar vi av dem, med din tillåtelse. Alla berättade bidrag bevaras i Judiska museets samling och kommer inte att publiceras utan ditt tillstånd. Dina skänkta föremål bevaras, vårdas och förvaltas i museets samling för kommande generationer, både till utställningar och forskning.

 

För frågor och kontakt:

Yael Fried, intendent Judiska Museet
Yael.fried@judiskamuseet.se
Tel: 072-20 99 525

 

 

Röster från kriget

 

År 2020 är det 75 år sedan andra världskrigets slut, och vi på Rundfunk Media håller på att samla in röster och minnen från just perioden kring andra världskriget. Tanken är att detta projekt ska resultera i en podcast med 52 avsnitt och att år 2020 kunna släppa ett avsnitt i veckan. Det blir ett minnesarkiv från dem som har levt under kriget. Intervjuerna kretsar alltså kring ett specifikt minne från den tiden och kommer att spelas in. Vi vill även gärna ta en porträttbild på varje person som deltar.

 

Kontakt: Matilda Blom,matilda@rundfunkmedia.se, Rundfunk Media AB, Ludvigsbergsgatan 22, 11823 Stockholm, +46 (0)763101011, www.rundfunkmedia.se

Röster från nyanlända, flyktingar och andra generationens invandrare

 

Detta är ett projekt som Jenny Ovsiannikov driver tillsammans med ABF och röda korset, ett projekt för nyanlända, flyktingar och andra generationens invandrare: Projektet är en podcast där alla medverkande får ett eget avsnitt och avsnitten liknar ungefär ett sommarprat. Syftet är att motverka rasism och arbeta för mångfald och jämlikhet. Detta är en podcast för folket med folket, det är de medverkandes historia som står i centrum och vi som driver projektet fungerar mer som stöttepelare. Tidigare inspelningar har handlat bland annat vardagsrasism, kulturskillnader och hur det är att arbeta med ensamkommande. Vi vill höja röster som i media oftast inte får ta plats. Hur man vill designa avsnittet är helt upp till var och en, om det ska vara anonymt, vad det ska handla om och vem som pratar.

Vill du veta mer, hör av dig till HÖR! hoj.roster@gmail.com eller på vår facebooksida. H.Ö.R – höj övriga röster.

streckad linje

Lyckade teater-projekt kring Förintelsen i Karlskoga

 

Under Eva Dälleruds och teaterföreningen Lysets ledning, händer det mycket i Värmland, kring att genom teatern bevara minnet av Förintelsen. FFÖ har bidragit till verksamheten och Eva är medlem i föreningen.

 

Elever som varit på resa till bland annat Auschwitz har satt upp en pjäs kring sina upplevelser; ”Auschwitz är alltid nu”. Pjäsen har hittills spelats för cirka 2 000 personer sedan premiären på Raoul Wallenberg dagen den 27/8 2018. Den har fåt mycket beröm i press och av publiken och man har fått en förfrågan från om att komma och spela i Estland, men först ska föreställningen på en liten Värmlandsturné och spela för kyrkans ungdomar och i kyrkor.

 

Den 27 januari har Eva Dällerud premiär på sin monolog-pjäs ”Jag mamma och Förintelsen”. Tobias Rawet från FFÖs styrelse kommer att vara närvarande. Föreställningen ges på Kungsteatern och spelas i sex förställningar under våren.

Mer information på www.lyset.se

streckad linje

Chanukka lunch i närvaro av Israels ambassadör

 

Den 3 december tände Israels ambassadör Ilan Ben-Dov chanukka ljusen på Judiska hemmet. FFÖ bjöd på traditionsenlig lunch med efterföljande kaffe med suffganiot.

streckad linje

FFÖ behövs mer än någonsin i dessa dagar. Om du inte har betalt din medlemsavgift för 2019 är det dags att betala den nu. Sätt in 150 kr (250 kr för par) på plusgiro: 643 50 07-7

Ange namn och adress. Tänk också efter: Finns det någon i din närhet som borde vara med?

Du vet väl att du kan följa FFÖ både på webben (www.ffo.nu) och facebook  (https://www.facebook.com/ffo2015/)

Kontakt: Tel 08-640 05 99, e-post: ffosverige@gmail.com

 

Varma hälsningar

 

Tommy Ringart

ordförande

 

linje