Fond för bevarandet av minnet av Förintelsen

Glöm oss inteFöreningen Förintelsens Överlevande öppnar en fond för bevarandet av minnet av Förintelsen. Syftet är att stödja initiativ som bevarar minnet av Förintelsen, motverkar förnekandet av Förintelsen samt motverkar antisemitism, rasdiskriminering och främlingshat.

Exempel på projekt som kan få stöd ur Fonden:

  • Informations- och upplysningsverksamhet som verkar i enlighet med syftet, med fokus på Sverige
  • Projekt som kan bereda överlevande ett tryggt och värdigt liv i respektive länder.
  • Stöd till organisationer som har samma mål och inriktning som FFÖ.

Enskilda eller organisationer kan söka medel ur fonden.

Ansökan ska innehålla en uttömmande projektbeskrivning med följande punkter:

  • Avsikt
  • Målgrupp
  • Utförare
  • Tidplan
  • Finansiering
  • Har medel ur andra fonder sökts? Vilka?

Efter avslutat projekt ska en uttömmande rapport lämnas in.

FFÖ ska ha möjlighet att redovisa projektet för sina medlemmar och offentligt på t.ex. sociala medier, hemsidor och genom att informera myndigheter, media och andra intressenter.

Ansök senast 31/3 2023 till:
Föreningen Förintelsens Överlevande
Box 7427
103 91 Stockholm

Tel: 08-640 05 99
e-post: ffosverige@gmail.com