Vittnesmål

Boka en föreläsning med överlevande från Förintelsen.

Föreläsningen är drygt en timme och i föredraget berättar de överlevande om sina upplevelser före under och efter kriget.

Vi tar ut ersättning för resekostnader och ett litet bidrag till föreningens verksamhet.
Kontakta Föreningen Förintelsens Överlevande om du är intresserad av att få besök på din skola, förening eller institution.

Telefon: 08-640 05 99
e-post: ffosverige@gmail.com

Förintelsens överlevande berättar i UR Skola

Se ett antal överlevande från Förintelsen som berättar om sina upplevelser. Detta är inspelningar som Föreningen Förintelsens Överlevande genomförde 2013 och i samarbete med UR publicerade 2015. Berättelserna finns dels i sin helhet men också i nerkortade versioner.

Förintelsens överlevare berättar – på UR Skola »