Välkommen

Förintelsen (Shoah) förblir ett av de mest monstruösa brotten i människans moderna historia.

Det ankommer vår generation att hedra minnet av de miljontals offren för Förintelsen och att sprida kunskap om Förintelsens makabra historia.

Mot denna bakgrund bildades år 1992 Föreningen Förintelsens Överlevande. Den består av överlevande från Förintelsen och deras barn. Föreningen är rikstäckande och har för närvarande ca 650 medlemmar.

Föreningen Förintelsens Överlevande öppnar en fond för bevarandet av minnet av Förintelsen. Syftet är att stödja initiativ som bevarar minnet av Förintelsen, motverkar förnekandet av Förintelsen samt motverkar antisemitism, rasdiskriminering och främlingshat.
Läs mer på denna sida »

ZRBG – lagen om ghettopension
Ghettopensionen bygger på lagen om utbetalning av pension från avlönat frivilligt arbete i ett ghetto.
Läs mer på denna sida »

Föreningens syfte är:

  • att föra minnet av Förintelsen vidare till de nya generationerna
  • att sprida kunskap om Förintelsen
  • att verka mot förnekandet av Förintelsen, nynazism, antisemitism, rasdiskriminering och främlingshat i dagens samhälle
  • att verka för fredlig samexistens mellan olika folkgrupper i Sverige
  • att representera medlemmarnas intressen vid kontakter med myndigheterna och institutioner.

Föreningens verksamhet riktar sig först och främst till skolungdomar. Genom medlemmars besök i skolorna får elever ta del av unika vittnesmål från de överlevande, lära sig att Förintelsens bakgrund finns i decenniers antisemitiska handlingar och antisemitisk propaganda som under 1900-talet resulterade i ett massmord på judar, romer och flera andra minoriteter.
Föredragen i skolorna berör även dagens rasism och främlingsfientlighet, och avslutas med frågor och diskussion.

Föreningen har tagit initiativet till skapandet av Monumentet till minne av Förintelsens offer och har i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm genomfört projektet.

FFÖ har även producerat videofilmer med personliga vittnesmål från överlevande, medverkat i framtagandet av läromedel och handledningsmaterial.

Föreningen har även samarbetat med den svenska regeringens projekt ”Levande Historia”.
Den senaste tiden har Föreningen aktivt medverkat till att skadestånd och kompensation till offren för Förintelsen betalas ut.

Stöd vår kamp mot glömska, antisemitism, rasism och intolerans!