Rosh Hashana 2013

Oktober 2013

Shana Tova, gott nytt år och god fortsättning.

Styrelsen för FFÖ önskar Dig och din familj, kära medlem, Leshana towa ometukka, ett gott nytt år fyllt av hälsa, frid, naches och tillfredställelse.
Även detta år kan jag rapportera att våra fantastiska föredragshållare, oförtrutet fortsatt med sina besök i skolor och andra institutioner. Hittills i år har mer än 12 000 elever fått lyssna till deras vittnesmål. Intresset för att få träffa en överlevande som kan berätta om tiden under Förintelsen tycks inte, glädjande nog, minska. Inför framtiden har vi sett till att filma de som fortfarande åker runt i skolor, muséer etc. för att dokumentera det hela.

Raoul Wallenberg – 100 år + 1 år
Intresset för Raoul Wallenberg var som ni kanske minns stort förra året, 2012 – 100 år efter hans födelse. Konferenser, minnestunder, konserter, nya minnesmärken, högtidliga tal, böcker, artiklar både i Sverige och utomlands uppmärksammade denna mans, denna ängels gärningar. Alla dessa olika aktiviteter var dock inte slutet på uppmärksamheten för Svenska Akademien beslutade i februari 2013 att Raouls namnsdag, den 27 augusti, årligen ska uppmärksammas som minnesdag för Raoul i Akademialmanackan. Den dagen hyllades han därför på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm, med tal, sång och musik. FFÖ var inbjudna till regeringskansliet för att träffa ministrar, diplomater samt Raouls syster Nina Lagergren med barnbarn. Deltog gjorde också andra individer och organisationer som liksom din förening arbetar mot antisemitism och främlingshat. På morgonen den 27 augusti deltog också några av styrelsen i ett seminarium som utforskade ”Diplomatins gränsland” dvs. i ljuset av Raoul Wallenbergs gärningar, vad får en diplomat göra och inte göra och när skall han, liksom Raoul gjorde i Budapest 1944, strunta i protokoll och instruktioner och rädda liv…

”En-minut i midnatt”.
”En-minut-i- tolv”- projektet där vi runt om i landet intervjuar överlevande som hittills inte berättat om sina erfarenheter under Förintelsen, fortsätter. C:a 18 intervjuer är i dagsläget klara och vi räknar med att till slut ha fångat upp och filmat ungefär 20 överlevande. Södra Sverige upp till Göteborg är klart och vi gör nu de sista intervjuerna runtom Stockholm. Vi ska undersöka om dessa intervjuer eventuellt kan användas i en svensk undervisningsfilm om Förintelsen eller en dokumentärfilm. Jag anser att som förening, förutom det viktiga arbetet våra föreläsare gör med att berätta och upplysa om Förintelsen, har vi en absolut plikt och uppgift att så länge det bara går samla in information bland medlemmarna om deras krigsår för eftervärlden. Snart är det för sent.

Restitutionsfrågor – Överlevande Barn
Sedan en tid tillbaka cirkulerar uppgifter om att barnöverlevande från Förintelsen kan ansöka hos Claims Conference om kompensation för det lidande och trauma de utsatts för under förföljelsen. Vi vill klargöra, att något sådant program inte existerar, även om vissa kontakter tagits med de tyska myndigheterna i detta ärende. Så snart det finns något nytt att meddela, återkommer vi med information.

Minnesmonumentet över Förintelsens offer
Den 4 september var USAs president Barack Obama på statsbesök i Stockholm. Förutom överläggningar med statsminister Fredrik Reinfeldt valde Obama att besöka bl. a Stockholms Synagoga. Han hedrade Raoul Wallenbergs minne, träffade 4 överlevande från Budapest, höll tal på Synagogans gård och gav oss alla en Rosh Hashana-hälsning samt lade ned minnesstenar vid Förintelsemonumentet. Mycket hedersamt och egentligen fantastiskt. Det var din förening FFÖ, och framförallt vår Hedersordförande Jakob Ringart, som då för 17-20 år sedan, var initiativtagare, drivande och finansierings-ansvarig till att minnes-monumentet existerar idag! Tyvärr har vi inte sett detta vara omnämnt någonstans!

Prisutdelning-FFÖ
Den 17 september hade din förening äran och nöjet att få ta emot Stockholms Läns Landstings pris 2013 i Landstingshuset i Stockholm för vårt arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Förutom blommor och diplom erhöll vi en prischeck på 15 000 kronor. Vid tacktalet framförde jag att dessa pengar skall FFÖ använda till våra överlevande-intervjuer. Den som föreslog FFÖ för Landstingets pris var Peter Hoffmann, medlem i föreningen och boende i Stockholms-regionen. Styrelsen tackar Peter för detta fina initiativ… Unberufen!

Chanukka-festen
Förra årets Chanukkafest ägde för första gången rum på Judiska Hemmet i Johanneshov. Eftersom vi märkt att allt färre medlemmar de senaste åren orkade ta sig till vår Chanukka-fest på Judiska Centret gjorde vi denna förändring med stort bistånd av Hemmets föreståndare Anja Brans. Det blev en stor succé förra året så därför upprepar vi den där även i år. Lunchen äger rum 28 november kl.12. FFÖ bjuder alla medlemmar som betalat medlemsavgiften på kalaset. Var god anmäl dig på tel. 08-640 05 99 eller på FFO@comhem.se. Hjärtligt välkomen!

FFÖ:s årsstämma 2013.
Datumet för nästa års stämma i FFÖ är satt till den 11 maj kl. 11 på Hasselbacken som brukligt. Årstämman följs av vårlunchen. Vi återkommer med mera information längre fram.

Varma hälsningar in a gesint johr

Harry Pommert

Ordförande/ Föreningen för Förintelsens Överlevande.