Nyhetsbrev september 2019

FÖRENINGEN FÖRINTELSENS ÖVERLEVARE
Brev från ordförande

Hej och Shana Tova!

Vi skriver snart år 5780 och jag hoppas att vi alla kommer att få ett sött och gott år.

Det händer mycket kring de frågor vi arbetar med i FFÖ och vi tillfrågas allt mer om att lämna synpunkter och delta i olika projekt. Vid sidan av det pågår hela tiden det viktiga arbetet där några av våra medlemmar är ute och berättar, framför allt i skolor, om sina egna upplevelser under kriget.

Nu finns också ett växande intresse och en insikt om att vi i andra generationen har ett ansvar att föra våra föräldrars historier vidare. Vid ett möte strax före sommaren samlade FFÖ en grupp barn till överlevande för att diskutera hur vi kan göra detta. I Zikaron är ju sedan flera år barn-barn till överlevande ute och berättar sina mor-och farföräldrars historia och vi kommer att dra lärdom av deras erfarenheter i vårt arbete. Ett likande initiativ är redan igång i Göteborg och vi kommer även att lyssna och dra lärdom av deras erfarenheter.

I slutet av augusti var fyra representanter från styrelsen med när en ny undervisningsplattform om Förintelsen lanserades i Polin-museet i Warszawa. Plattformen heter ”Eternal Echos”. Det är Svenska Kommittén mot Antisemitisms (SKMAs) plattform        ”Vad är en människa” som har utökats och fått motsvarigheter på sju europeiska språk. På plattformen kan man lyssna på vittnesmål från överlevande från dessa länder, kompletterat med fakta runt Förintelsen och kriget. Här finns också lärarhandledningar och övningsuppgifter för eleverna med mera. Projektet har fått EU stöd.
Läs mer här: https://www.eternalechoes.org/se »

streckad linje

Snubbelstenar

Fredag 14 juni 2019 fick Stockholm sina första snubbelstenar. Stenarna är minnesmärken som placerats på tre gatuadresser i Stockholm där personer bott som utvisats efter ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och som därefter dödades under Förintelsen. Snubbelstenarna ingår i det europeiska konstprojektet Stolpersteine, som drivs av den tyska konstnären Gunter Demnig. Vid den första stenen, till minne av Erich Holewa, hölls en invigningsceremoni på Kungsholmstorg 6 i Stockholm.

Medverkande talare: Gunter Demnig, konstnären bakom projektet Stolpersteine, Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd i Stockholms stad, Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia, Tommy Ringart, ordförande i Föreningen Förintelsens Överlevande, Aron Verständig, ordförande i Judiska församlingen i Stockholm och Mikael Holewa, brorson till Erich Holewa.

En snubbelsten placerades också på Apelbergsgatan 36 och ytterligare en på Gumshornsgatan 6.

Dagen efter deltog FFÖ:s Natalie Verständig i en paneldiskussion om minneskultur kring Förintelsen. Du kan läsa mer på Forum För Levande Historias hemsida:
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/snubbelstenar »

streckad linje

Fading Stories – pass them on

Många av våra medlemmar är avporträtterade i den nya utställningen på Fotografiska museet; Fading Stories – pass them on. Det är fotograf Sanna Sjöswärds porträtt av 23 överlevande och deras berättelser som visas. Utställningen pågår till den 20 oktober.

Läs mer här:
https://www.fotografiska.com/sto/utstallningar/fading-stories-pass-them-on/ »

streckad linje

Utställningen på Historiska museet med porträtt och historier av överlevande ”Speaking Memories – Förintelsen sista vittnen” är förlängd till 8 december.

streckad linje

FFÖ kommer att delta som samrådspartner till Riksantikvarieämbetets utredning om det finns behov av att vidta åtgärder med anledning av de s.k. Washingtonprinciperna och Terezeindeklarationen om nazi-konfiskerade kulturföremål.

streckad linje

Regeringen har startat ett arbete med att utreda om man kan förbjuda nazistiska organisationer. I ett brev till justitieministern uttryckte vi vårt stöd för att en sådan lag ska införas och vi påpekade att vi gärna är med och lämnar synpunkter i utredningen, vilket välkomnades i ett svar från Justitieminister Morgan Johansson.

streckad linje

Arbetet med att planer för att etablera ett svenskt museum om Förintelsen fortsätter. I mitten av augusti utsåg regeringen etnologen Birgitta Svensson till särskild utredare. Birgitta Svensson är professor i Etnologi vid Stockholms universitet och har tidigare bland annat varit ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien. Utredningen ska redovisas den 31 mars 2020.

streckad linje

Pre-Chanukkalunch bjuder vi alla medlemmar på den 12 december 2019 på Judiska hemmet.

Anmäl dig via mail eller telefon (se nedan)

streckad linje

FFÖ behövs mer än någonsin i dessa dagar.
Om du inte har betalt din medlemsavgift för 2019 är det hög tid att betala den nu.
Sätt in 150 kr (250 kr för par) på plusgiro: 643 50 07-7

Ange namn och adress. Tänk också efter:
Finns det någon i din närhet som borde vara med?

Du vet väl att du kan följa FFÖ på facebook?
https://www.facebook.com/ffo2015 »

Kontakt
Tel: 08-640 05 99
e-post: ffosverige@gmail.com

Varma hälsningar

Tommy Ringart, ordförande

linje