Nyhetsbrev från ordföranden – Oktober 2011

Kära vänner, Taire fraind,

En händelserik sommar har passerat. Något försenat vill styrelsen för FFÖ önska Dig, kära medlem, Shana Towa Ometukka, a gesint johr, ett år fyllt av hälsa, frid, naches och tillfredställelse. Föreningens allt färre ”ögonvittnen” har haft och har bråda dagar med föreläsningar, besök och anföranden över snart sagt hela landet. Intresset för att få träffa en överlevande som kan berätta om tiden under Förintelsen tycks inte, glädjande nog, minska. Inför framtiden har vi sett till att filma de som fortfarande åker runt i skolor, muséer etc. för att dokumentera det hela.

FFÖ har just avhållit ett seminarium för ”2-generationen” i Stockholm under ledning av Tommy Ringart och med en väl insatt panel. Mötet var välbesökt och gav oss lite idéer om hur vi skall fortsätta Föreningens arbete i framtiden. Fortsättning följer. Vi har också agerat gentemot våra politiker och tycker vi rönt viss framgång. Så har t ex EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) sett till att Sverige för andra gången bidrar till den stora internationella fond vars avkastning skall gå till att säkra att Auschwitz-Birkenau dödsläger bevaras till eftervärlden. Vi söker också pengar från staten för att hjälpa de svenska skolklasser som själva vill åka ner till lägren och se med egna ögon. Här är vi i kontakt med integrationsministern Erik Ullenhag (FP) som kort före helgerna svarat att det kanske finns medel i statsbudgeten för sådana resor.

Vi lanserar nu vårt en-minut-i- tolv projekt där vi söker kontakt med överlevande som inte blivit intervjuade alls om sina erfarenheter under Förintelsen. Kontakta styrelsen för mer information.

Likaså har vi också informerats om ett nytt restitutionsprojekt lett av Jewish Agency och Israels regering. Det handlar om restitution av bl a mark, fast och lös egendom och immateriella rättigheter. Det gäller för dom som inte tidigare erhållit ersättningar för detta. Det ev. intressanta är att det även gäller för arvingar till de överlevande… Om Du vill titta närmare på det hela och har tillgång till internet är adressen www.heartwebsite.org .
Det finns även ett gratis telefonnummer 020-791793 där man talar Tyska och Franska.
Det finns en deadline till den 1 December i år 2011 att anmäla sig till.

Vi påminner om vår Chanukkafest på Centret den 15 december, kl.16.00 i matsalen, nb. Alla är välkomna till en stunds trevlig samvaro med god förplägnad, sufganiot-munkar osv. samt underhållning. Även i år likt tidigare år är Israels ambassadör med fru inbjudna. FFÖ bjuder alla medlemmar som betalat medlemsavgift på kalaset. Hjärtligt välkomna.

Var god notera att Minnesdagen över Förintelsens offer äger i år rum den 26 Januari 2012 i Stora Synagogan i Stockholm och inte som brukligt den 27 Januari pga. Shabbat.

FFÖS årsstämma 2012.
Datumet för nästa års stämma i FFÖ är satt till den 13 maj kl 11 på Hasselbacken som brukligt.

Årstämman följs av vårlunchen. Vi återkommer med mera information längre fram

Varma hälsningar

Harry Pommert
Ordf.