Nyhetsbrev augusti 2020

FÖRENINGEN FÖRINTELSENS ÖVERLEVANDE
Brev från ordförande

Hej!

Som du kanske har märkt har vi inte kunnat hålla något årsmöte med traditionsenlig vårlunch. Det är som du förstår Coronavirus pandemin som har gjort att vi varken velat eller kunnat ha dessa evenemang. Men vi kommer att genomföra årsmötet genom att vi fattar beslut via brev eller mail, genom så kallat Per Capsulam-förfarande. I det här utskicket finner du alla handlingar till årsmötet inklusive en beskrivning av hur detta något annorlunda årsmöte kommer gå till. Läs och rösta sedan!
Det är viktigt att så många som möjligt avger sin röst!

streckad linje
Minneshögtiden för romer på Wallenbergs torg

FFÖs vice ordförande Tobias Rawet deltog vid minneshögtiden på Wallenbergs torg den 2 augusti för de romer som mördades under Förintelsen.

Forum för levande historia anordnade sedan ett samtal via en web-sändning på facebook, där bland annat statsminister Stefan Löfven deltog med en inspelad hälsning, under vilken han betonade vikten av att ett svenskt museum om Förintelsen ska förverkligas.

streckad linje

Föreläsningar på skolor

Förfrågningar från skolor om föreläsningar till hösten har kommit in och till hösten ska vi prova att genomföra några föreläsningar via Zoom. Vi har också tidigare spelat in våra föreläsare och kan erbjuda skolor data-stickor med föreläsningarna på.

streckad linje

Plakett till FFÖ

Keren Hayesod (Förenade Israelinsamlingen) har satt upp en plakett för att hedra FFÖ för de gåvor vi har givit för utsatta äldre i Israel. Plaketten sitter uppe i ett av de äldreboenden i Tel Aviv där FFÖ bidragit till att renovera och bygga ut boendet.

Sverige har en egen våning som man finansierat, och där har FFÖ varit med.
Invigning och överlämning till de äldre sker preliminärt i augusti.

streckad linje

Ett svenskt museum om förintelsen

Utredningen om ett svenskt museum om Förintelsen är ute på remiss. FFÖ har blivit tillfrågad om att lämna sina synpunkter på utredningen. Vi kommer bland annat framhålla vikten av att utredningens förslag genomförs och att ett museum blir verklighet så snart som möjligt. Vi framhåller också att det är viktigt att museet förläggs i Stockholm eftersom det ger fler skolelever och andra intresserade möjlighet att besöka museet och att det även ger en viktig signal om att man ser Förintelsens som en del även av Sveriges historia genom att man lägger det på en central plats i rikets huvudstad. Hör av du vill ta del av vårt remissvar.

En av de som hade ett avgörande inflytande för att en process för ett museum startades var Max Safir. Han fick se den statliga utredningen lägga fram ett omfattande förslag och han såg fram emot att ett museum skulle förverkligas. Max gick bort i juni, Baruch Dayan Haemet. Vi i styrelsen kommer att göra allt för att förverkliga de visioner Max hade.

Statsminister Stefan Löven tillsammans med Max Safir vid det möte hos statsministern i september 2018 där Stefan Löfven utlovade etablerandet av ett svenskt museum om Förintelsen.

De nya namntavlor som ingår det utvidgade minnesmonumentet vid synagogan sitter nu uppe, men den officiella invigningen kommer att skjutas på framtiden på grund av pandemin.

Den planerade Malmö-konferensen om hågkomst av Förintelsen och kamp mot Antisemitism som planerades äga rum i oktober i år har skjutits ett år framåt på grund av pandemin. FFÖ var tidigare i år inbjudna till ett samråd kring konferensenen på utbildningsdepartementet, som också är ansvariga för konferensen.
linje

FFÖ har många viktiga uppdrag och uppgifter framför sig och vi behöver ditt fortsatta stöd för att vi ska kunna fortsätta vara en stark röst – för att vi inte ska glömma. Vi välkomnar även barn och barn-barn till överlevande, liksom andra som har en direkt anknytning till Förintelsen, som medlemmar.
Betala in din medlemsavgift för 2020.
Sätt in 150 kr (250 kr för par) på plusgiro: 643 50 07-7
Ange namn, adress och e-postadress.
Tänk också efter: Finns det någon i din närhet som borde vara med?

Du vet väl att du kan följa FFÖ på facebook?
https://www.facebook.com/ffo2015/

Kontakt
Tel: 08-640 05 99
e-post: ffosverige@gmail.com

Varma hälsningar

Tommy Ringart
ordförande

linje