Informationsmöte 2:a & 3:e generationen

FÖRENINGEN FÖRINTELSENS ÖVERLEVANDE
kallar till informationsmöte för andra och tredje generationen

I många år har överlevande gett vittnesmål på skolor och föreningar om sina upplevelser under kriget. Tyvärr är det allt färre av de överlevande som orkar och kan fortsätta med denna oerhört viktiga upplysningsinsats. Samtidigt finns det ett behov av att fortsätta erbjuda föreläsningar på skolor och i andra sammanhang och det är nu dags för andra- och även tredje generationen att föra vidare historien. Är du intresserad av att göra detta?

Välkommen på ett förutsättningslöst informationsmöte med representanter från FFÖ och Zikaron.

Zikaron har idag en ganska omfattande verksamhet där tredje generationens överlevande berättar om sina mor- och farföräldrars öden. Vi berättar hur ett upplägg av föreläsning kan se ut, delar med oss av erfarenheter från föreläsningar och vill även gärna lyssna in de behov och frågor som finns för att komma vidare  – med målsättningen att om möjligt kunna starta med föreläsningar under hösten.

Väl mött måndag 20 maj 18:00-19:30
Lokal:  Bajit, lokal: 
Projektrummet på plan 1 i Gimel
Föranmälan till: ffosverige@gmail.com

Föreningen Förintelsens Överlevande
Tommy Ringart, Callie Carning och Hanna M
ühlrad

linje