FFÖ:s informationsblad, samt kallelse till årsmöte 2010

Kära vänner, så har vi nu lagt 2009 åt sidan och gått in i 2010 med en vinter som till snömängd och kyla slagit rekord. All världens länder träffades i höstas i Köpenhamn för att enas om nya högre mål för att bekämpa den ”globala uppvärmningen” och förhindra att jordens atmosfär fördärvas ytterligare. Alla säger att konferensen misslyckades MEN titta bara ut genom fönstret. I det tysta lyckades dom ju tydligen ändå…?

Förra året var föreningen aktiv på många håll och vi bedriver fortfarande ett bra upplysningsarbete i bl a skolorna. Glädjande nog ringer vår telefon nästan dagligen med begäranden om besök och föredrag. Tyvärr är det med åren, ett minskande antal av överlevande som, nästan desperat, jagar land och rike kring för att täcka upp. Vi har statistik från förra året som tyder på att över 10 000 ungdomar fått träffa överlevande… Vårt 2- och 3-generations berättarprojekt har fortsatt och vi önskar gruppen fortsatta framgångar.

Efterspelet till fjolårets Gazakonflikt, de falska organstöldsbeskyllningarna, Madoff-affären, Davis Cupmatcherna i Malmö och andra händelser har lett till att det antisemitiska klimatet, framförallt i södra Sverige, har försämrats, med flera attentat där än någonsin vilket är olycksbådande. Malmös kommunordförande Reepalu har kommit med flera bisarra uttalanden som vi protesterat emot.
Utan vår förenings medlemmars insatser hade säkert läget varit ännu värre…

Liksom förra året vädjar vi också till föreningens medlemmar att generöst stödja Svensk Israel Information med ett bidrag på deras Pg nr. 506665-9. Deras informationsverksamhet är synnerligen viktig just nu och deras resurser har i dessa bistra ekonomiska tider tyvärr reducerats till svältnivå när den som bäst behövs…

Som kutym är firade vi vår årliga Chanukka-fest på Judiska Centret i Stockholm i närvaro av Israeliska ambassadörens fru. Visst är det härligt att träffas ”in sehen a bekannt ponem, essen in trinken eppes, in farbrengen a poor shooh mitt alten bekannten in gewor weren letztes najes”.

Förintelsens Minnesdag
Årets Minnesdag för Förintelsens offer den 27 januari kommer vi speciellt att minnas på grund av att ett kolossalt snöoväder hade lagt sig över Stockholm och förorsakade trafikkaos. Att ta sig till Stockholms Synagoga var ett äventyr i blåsten och kylan och yrsnön. Det verkade den kvällen som om även himlen grät vita tårar över våra offer . Tårar, som likt vilsna själar, för ett ögonblick glittrade till, för att sedan för alltid försvinna i den vita drivans mörker.

Raoul Wallenbergs Torg var dagen till ära, i snöyran, vackert upplyst av hundratals färgade ljuslyktor och stora tavlor med bilder på de 10 svenskar som av Yad Vashem-institutet i Jerusalem utsetts till ”Rättfärdig bland Nationerna”. Dessa 10 svenskar räddade under Förintelsen livet på 10.000-tals judar i Europa och riskerade sina egna liv.

Trots ovädret hade ca 600 besökare uppsökt Synagogan som var vackert blomprydd. Många prominenta gäster från Judiska Församlingen, Riksdag och Regering var närvarande. Den ca 2 timmar långa minnesstunden med tal av bl a kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, föreningens vice ordförande Livia Fränkel och undertecknad var inramade av stämningsfulla musikaliska inslag av Lilla kören som sjöng på både Hebreiska och Jiddish. Med en enkel handuppräckning identifierades de ca 30-40 personerna bland publiken som var överlevande, de flesta av dem också medlemmar i FFÖ.

För första gången i Synagogan, utdelades FFÖ:s årliga pris till den person eller organisation som under året eller en följd av år gjort betydelsefulla insatser mot Antisemitismen. Årets bejublade prismottagare var Fil.dr Paul Levine, medförfattare till den tredje genom tiderna mest tryckta boken i Sverige; ”om detta må ni berätta”. Läroboken om Förintelsen. Den har nu tryckts och distribuerats i fler än 2,5 miljoner exemplar. Remarkabelt.

Föreningens förre ordförande Tobias Rawet var denna kväll inte med oss i Stockholm då han samma dag var i Boden där han talade i 6 klasser och avslutade med en ceremoni på Fästningsmuseet. Hedervärt.

Årsmötet
Söndagen den 9 maj har FFÖ sitt årsmöte på Hasselbacken som brukligt. Årsmötet börjar kl 11.00 följt av lunchen kl 12.30. Då det i år är 15-årsjubileum för föreningen bjuder vi alla medlemmar som erlagt 2009 och 2010 års medlemsavgifter på lunchen. Välkommen!
Då deltagarantalet är begränsat, är det ”först till kvarn” som gäller.
Motion som enskild medlem önskar behandlad på föreningens årssammanträde, skall vara inkommen till styrelsen senast sex (6) veckor innan årsmötets avhållande.

Årsavgiften
Det är nu igen dags att betala årets medlemsavgift. Avgiften är oförändrat 150:- för enskild och 250:- för par. De som redan har erlagt årets avgift kan bortse från denna uppmaning. Använd bifogade inbetalningsavi. Samtidigt kan du anmäla dig till årets lunch genom att på avin meddela om du kommer.
Väl mött på årsmötet.
Du kan också ringa till 640 05 99, eller 645 52 18.

Jag har en fråga till er. Forum för Levande Historia vill ha av oss en medlemslista, för att de skulle kunna skicka direkta meddelanden till föreningens medlemmar. Ifall någon av er motsätter sig detta, vänligen meddela Livia, tel.645 52 18, så tar vi bort det namnet. I annat fall uppfattar vi det som ett medgivande från er.

Nyheter om gettopension
Som tidigare meddelats, ändrades lagen under 2009 på väsentliga punkter. De som tidigare sökt gettopension, men fått avslag, kan nu förnya sin ansökan still myndigheten som lämnat avslaget. Ange i så fall det gamla registreringsnumret för snabbare bearbetning. De som inte ansågs berättigade enligt de gamla riktlinjerna kan nu få sin ansökan prövad enligt de nya riktlinjerna. Förutsättningen är att arbetet som utförts i gettot har varit frivilligt, och att något slags ersättning utgått. Försäkringskassan kan lämna ytterligare upplysningar.
Det går också bra att kontakta Deutsche Rentenversicherung Nord i Lübeck på telefon 0049 451 4850.

Då någon som har haft, eller sökt pension enligt ovan men avlidit under tiden, kan den efterlevande maken – maka genom svenska myndigheter söka en tysk efterlevande pension.
Den myndighet som kan hjälpa er med denna, är Pensionsmyndigheten, avd. efterlevandepension.
För vidare upplysningar kan man ringa till 0771-776776 och fråga efter Ove Asp, eller Magnus Hellström. De kan skicka ansökningsformulär.

Med förhoppning om att alla skall få ”a gesintes Johr”, och fred i Israel.

Varma hälsningar

Harry Pommert