Kontakt / Bli medlem

Adress:
Föreningen Förintelsens Överlevande
Box 120 91
102 23 Stockholm

Tel/fax: 08-640 05 99
e-post: ffosverige@gmail.com

org.nr 802016-7824

Bli medlem:
Medlemsavgift: 150 kr/år
Plusgiro: 643 50 07-7

Du kan bli medlem om du är en överlevande från förintelsen, eller nära anhörig.

Länkar till egna sidor:

Länkar till andra intressanta hemsidor: