Komplettering till minnesmonumentet över förintelsens offer

Minnesmonumentet

Judiska Församlingen i Stockholm (JF) samt Föreningen Förintelsens Överlevande (FFÖ) har fått förfrågningar om att lägga till namn på Minnesmonumentet över Förintelsens offer vid stora synagogan i Stockholm. Minnesmonumentet var ett samarbetsprojekt mellan FFÖ och JF och invigdes 1998. I princip är Monumentet helt fyllt men det finns en möjlighet att göra vissa kompletteringar, att utöka Monumentet. Detta kan göras för att ge möjlighet till de som av olika anledningar missade för drygt 20 år sedan, att uppge namn över mördade anhöriga.

Kompletteringarna kommer att vara förknippade med en självkostnad för uppgiftslämnaren, vad kostnaden kommer att bli vet vi emellertid inte i detta skede. Allt beror på hur många uppgiftslämnare samt hur många namn på offer som inkommer. Området på Monumentet för kompletteringar är dock begränsat. Denna möjlighet att få namninskriptioner på anhöriga som mördades under Förintelsen gäller primärt för nya uppgiftslämnare som inte redan har namn på Monumentet sedan tidigare och som kom till Sverige i samband med eller efter andra världskriget – samt deras efterlevande. JF förbehåller sig rätten att tillsammans med FFÖ besluta hur utökningen av Monumentet skall utformas beroende av antal uppgiftslämnare.

Medlemmar i Judiska Församlingen Sthlm och/eller FFÖ kommer att få förtur om Monumentet blir fyllt. För att få en uppfattning om hur många uppgiftslämnare samt namnuppgifter det rör sig om vid denna sista komplettering behöver vi få en INTRESSEANMÄLAN ifylld. Vänligen klicka på länken här nedanför och fyll i dina uppgifter.

https://goo.gl/forms/eo0VpqrIDNUbp8Je2

Senast den 7 september 2018 behövs Din intresseanmälan. Efter detta datum är kompletteringsmöjligheterna stängda. Du som lämnar namn på anhöriga är medveten om att detta kommer att medföra en kostnad. Hur stor kostnaden blir återkommer vi till dig om.

linje

NMR – trakasserier och judehat i Almedalen

NMR i Almedalen

Uttalande från Föreningen Förintelsens Överlevande efter hoten och trakasserierna i Almedalen:

Med förfäran, förtvivlan och en växande ilska ser vi som är överlevande och barn och barnbarn till dem som överlevande efter Förintelsen hur tafatt och passivt det svenska samhället agerar mot de uttalat nazistiska grupperna i Sverige. Nu senast under den nyss avslutade Almedalsveckan tilläts nazister från Nordiska Motståndsrörelsen hetsa, hota, skrämma och trakassera judar och andra. Flera personer tvingades lämna Visby på grund av rädsla för dessa grupper. Detta unika öppna demokratiforum har genom nazisternas hot och trakasserier, inte bara mot judar utan även mot andra grupper, förändrats i grunden.

Från Almedalens scen uttryckte talare efter talare förfäran och avsky för dessa nazistiska grupper och deras agerande. Men det räcker inte. Vi förväntar oss att talen också följs upp av handling. Polisen måste ges tydliga instruktioner och mandat att ingripa mot våldsbejakande rasistiska organisationer. Deras uttalade metod är våld. Detta kan ingen rättsstat stillatigande acceptera. Om lagstiftning saknas måste den snabbt komma på plats för att förbjuda dessa grupper.

Vi överlevande, och barn och barn-barn till dem som överlevde Förintelsen, vet hur detta slutar om man inte sätter stopp i tid. Våra släktträd har många grenar som aldrig fick växa ut. Den spillra som överlevde och fick en fristad i Sverige efter kriget har här kunnat komma åter till livet i en av de bästa länderna i världen vad gäller välstånd, trygghet öppenhet och demokrati. Nu känner vi hur detta håller på att raseras medan samhället passivt ser på.

Vi vill att våra lagstiftare tar nödvändiga steg för att skydda judar och andra utsatta grupper. Yttrandefriheten är en av demokratins grundvalar, men den får inte tillåtas gå ut över våra minoriteters rättigheter. Då har vi snart ingen demokrati att tala om längre.

Tommy Ringart
Ordförande
Föreningen Förintelsens Överlevande