Komplettering till minnesmonumentet över förintelsens offer

Minnesmonumentet

Judiska Församlingen i Stockholm (JF) samt Föreningen Förintelsens Överlevande (FFÖ) har fått förfrågningar om att lägga till namn på Minnesmonumentet över Förintelsens offer vid stora synagogan i Stockholm. Minnesmonumentet var ett samarbetsprojekt mellan FFÖ och JF och invigdes 1998. I princip är Monumentet helt fyllt men det finns en möjlighet att göra vissa kompletteringar, att utöka Monumentet. Detta kan göras för att ge möjlighet till de som av olika anledningar missade för drygt 20 år sedan, att uppge namn över mördade anhöriga.

Kompletteringarna kommer att vara förknippade med en självkostnad för uppgiftslämnaren, vad kostnaden kommer att bli vet vi emellertid inte i detta skede. Allt beror på hur många uppgiftslämnare samt hur många namn på offer som inkommer. Området på Monumentet för kompletteringar är dock begränsat. Denna möjlighet att få namninskriptioner på anhöriga som mördades under Förintelsen gäller primärt för nya uppgiftslämnare som inte redan har namn på Monumentet sedan tidigare och som kom till Sverige i samband med eller efter andra världskriget – samt deras efterlevande. JF förbehåller sig rätten att tillsammans med FFÖ besluta hur utökningen av Monumentet skall utformas beroende av antal uppgiftslämnare.

Medlemmar i Judiska Församlingen Sthlm och/eller FFÖ kommer att få förtur om Monumentet blir fyllt. För att få en uppfattning om hur många uppgiftslämnare samt namnuppgifter det rör sig om vid denna sista komplettering behöver vi få en INTRESSEANMÄLAN ifylld. Vänligen klicka på länken här nedanför och fyll i dina uppgifter.

https://goo.gl/forms/eo0VpqrIDNUbp8Je2

Senast den 7 september 2018 behövs Din intresseanmälan. Efter detta datum är kompletteringsmöjligheterna stängda. Du som lämnar namn på anhöriga är medveten om att detta kommer att medföra en kostnad. Hur stor kostnaden blir återkommer vi till dig om.

linje

NMR – trakasserier och judehat i Almedalen

NMR i Almedalen

Uttalande från Föreningen Förintelsens Överlevande efter hoten och trakasserierna i Almedalen:

Med förfäran, förtvivlan och en växande ilska ser vi som är överlevande och barn och barnbarn till dem som överlevande efter Förintelsen hur tafatt och passivt det svenska samhället agerar mot de uttalat nazistiska grupperna i Sverige. Nu senast under den nyss avslutade Almedalsveckan tilläts nazister från Nordiska Motståndsrörelsen hetsa, hota, skrämma och trakassera judar och andra. Flera personer tvingades lämna Visby på grund av rädsla för dessa grupper. Detta unika öppna demokratiforum har genom nazisternas hot och trakasserier, inte bara mot judar utan även mot andra grupper, förändrats i grunden.

Från Almedalens scen uttryckte talare efter talare förfäran och avsky för dessa nazistiska grupper och deras agerande. Men det räcker inte. Vi förväntar oss att talen också följs upp av handling. Polisen måste ges tydliga instruktioner och mandat att ingripa mot våldsbejakande rasistiska organisationer. Deras uttalade metod är våld. Detta kan ingen rättsstat stillatigande acceptera. Om lagstiftning saknas måste den snabbt komma på plats för att förbjuda dessa grupper.

Vi överlevande, och barn och barn-barn till dem som överlevde Förintelsen, vet hur detta slutar om man inte sätter stopp i tid. Våra släktträd har många grenar som aldrig fick växa ut. Den spillra som överlevde och fick en fristad i Sverige efter kriget har här kunnat komma åter till livet i en av de bästa länderna i världen vad gäller välstånd, trygghet öppenhet och demokrati. Nu känner vi hur detta håller på att raseras medan samhället passivt ser på.

Vi vill att våra lagstiftare tar nödvändiga steg för att skydda judar och andra utsatta grupper. Yttrandefriheten är en av demokratins grundvalar, men den får inte tillåtas gå ut över våra minoriteters rättigheter. Då har vi snart ingen demokrati att tala om längre.

Tommy Ringart
Ordförande
Föreningen Förintelsens Överlevande

Kronprinsessans tal om Förintelsen

Kronprinsessparet bjöd in till Seminarium om Förintelsen på Slottet

Den 26 januari var bland andra medlemmar i FFÖ:s styrelse inbjudna till Slottet för att delta i ett seminarium som Kronprinsessparet initierade i syfte att visa på betydelsen av att minnas Förintelsen och att lära från dess historia. Vid seminariet närvarade Drottningen och Kronprinsessparet. Vid seminariet talade Chefredaktör Daniel Pooh och Professor Yehuda Bauer. I sitt inledningstal sa kronprinsessan bland annat:

”Vittnesmålen från de människor som överlevde Förintelsen är ovärderliga för skapa denna förståelse. Några av er är här i dag. Jag kan inte nog tacka er för det arbete ni gör genom att orka dela med er av era upplevelser.”

Läs hela inledningstalet här »

Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet.
Fredagen den 26 januari 2018 närvarade Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel vid ett seminarium med anledning av Förintelsens minnesdag. Seminariet är initierat av Kronprinsessparet och arrangerades i samarbete med Forum för levande historia. Seminariet som ägde rum under fredagseftermiddagen i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet hade syftet att visa betydelsen av att minnas Förintelsen och att lära från dess historia.

Bilder från evenemanget – klicka på bilderna för att se dem i större format.
Foto: Henrik Garlöv, Kungliga Hovstaterna

linje

Förintelsens minnesdag i Stora synagogan, 27/1 2018

Den 27 januari 2018 högtidlighölls Förintelsens minnesdag i Stora synagogan i Stockholm. I en välfylld synagoga fanns bland andra överlevande från Förintelsen och deras barn och barnbarn, representanter för kungahuset, regeringen, riksdagspartierna och andra samhällsinstitutioner. Bland talarna fanns statsminister Stefan Lövén, professor Yehuda Bauer och ordförande i Föreningen Förintelsens Överlevande, Livia Fränkel.

Årets 27-januari-pris från FFÖ gick till Gunnar Hökmark. Läs tidningsintervjuer med honom i samband med detta i Dagen och Dagens Nyheter.

FFÖ spelade in hela minnesstunden.

Ingångsmusik:
Peter Bothén
Bildspel:
Elisabeth Ohlson Wallin, konstnär och fotograf
Ljuständning
Välkomsthälsning:
Aron Verständig, ordförande Judiska församlingen
Tal:
Livia Fränkel, överlevande, ordförande Föreningen Förintelsens Överlevande
Musik:
You want it darker (Leonard Cohen) Daphne Haking, sång. Lars-Gunnar Sommerbäck, orgel. Renanotkören, under ledning av kantor Isidoro Abramowicz.
Tal:
Statsminister Stefan Löfven
Nadine Gerson, tredje generationen, föreningen Zikaron
Musik:
Eli Eli, Renanotkören, under ledning av kantor Isidoro Abramowicz.
Tal:
Asaf Segev, vice ambassadör, Israels ambassad
Ingrid Lomfors, överintendent, Forum för levande historia
Yehuda Bauer, Professor of Holocaust Studies
Böner:
Ute Steyer, rabbin och Isidoro Abramowicz, kantor
Slutord:
Aron Verständig, ordförande Judiska församlingen


Om du vill läsa talen i sin helhet, så finns de samlade på Judiska Församlingens hemsida:
Tal från Förintelsens minnesdag i Stora synagogan »

linje

Regeringens belöningsmedalj till Livia Fränkel

Livia Fränkel

Livia Fränkel, ordförande Föreningen Förintelsens Överlevande

Regeringen har tilldelat Livia Fränkel, överlevande efter förintelsen, belöningsmedaljen Illis quorum meruere labores för hennes kulturella insatser på riksplanet.

Medaljen Illis quorum meruere labores används för att belöna personliga insatser på riksplanet för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.

Livia Fränkel tilldelas Illis quorum-medaljen, 8:e storleken, för sin livsgärning och omfattande insatser för att informera barn och unga om Förintelsen. Livia Fränkel har genom sin gärning varit en förebild och inspirerat många.

Livia Fränkel (född 1927) är överlevande efter Förintelsen. Hon föddes i Sighet, Ungern (i dag Rumänien) i en judisk familj. I maj 1944 deporterades Livia och hennes familj till Auschwitz-Birkenau. Föräldrarna mördades i gaskamrarna i lägret medan Livia och hennes äldre syster Hédi skickades till ett arbetsläger i Hamburg där de slavarbetade i tio månader innan arbetslägret stängdes i slutet av mars 1945. De fördes till Bergen-Belsen och efter en månad befriades de av engelska soldater. I början av juli samma år kom Livia tillsammans med sin syster till Sverige med båt.

Hon är idag aktiv inom Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige och föreläser i skolor och informerar om Förintelsen.

Läs mer på regeringens hemsida

linje

Ny regeringskampanj ska motverka rasism

Dagens Nyheter

Regeringen sjösätter  en ny informationskampanj för att motverka rasism. Myndighetspersoner skall utbildas och säkerheten för religiösa minoriteter höjas.
DN följde med statsminister Stefan Löfven på hans första besök till koncentrationslägret Auschwitz i Polen.
Läs hela artikeln här:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-regeringskampanj-ska-motverka-rasism/