Om FFÖ:s årsmöte 1 juni 2008

Senast vi skrev till Er var i slutet av året 2007. Stockholmarna och de som bor nära stan träffades på en trevlig pre-Hanukka fest på Judiska Centret i Stockholm. Föreningen bjöd på munkar, smörgås kaffe eller te och sångunderhållning. Vi hoppas att alla skall ha hälsan kvar och att vi kan träffas nästa år. Föreningen medverkade vid ceremonierna i samband med Minnesdagen av Förintelsen den 27 januari 08. Många var med på Wallenbergstorg, tände ljus och lyssnade på kulturministern Lena Liljerot-Adelsson och den nye chefen för Levande Historia Eskil Frank.

Samma dag vid 18 tiden firades Minnesdagen i Stockholms Stora Synagoga som var fylld till sista plats. Man bjöd på ett väl sammansatt program med tal och musik. Deltagarna hälsades välkomna av församlingens ordförande Lena Posner-Körösi. Närvarande var representanter för såväl regeringen, Svenska kyrkan, Stockholm Stad och det Social- demokratiska partiet. Mest uppmärksammade blev tal av Överintendenten för Levande Historia Eskil Frank, utbildningsminister Jan Björklund, och Föreningens ordförande Tobias Rawet. Amanda Glans talade för 3-e generationen.

Den 28 januari hölls ett program om Förintelsen i Gymnasiet Norra Real för skolans elever och ungdomar i Stockholms Läns grundskolor med tal musik och workshops i samarbete med Länsstyrelsen. I samband därmed utdelade landshövding Per Unckel Föreningen Förintelsens Överlevandes pris och diplom till Dr.Henrik Bachner känd forskare och debattör i frågor rörande antisemitism.

Vi vill påminna om en glädjande tilldragelse. Den 11 maj 08 firas ”Israel 60”. Sextio år efter Staten Israels tillblivelse, där vår förening är medarrangör. Det blir både festligheter och kulturprogram på alla platser i Sverige där judiska organisationer är aktiva.

Håll er informerade. Delta personligen i firandet på er ort !

streckad linjeVi träffas på årsmötet söndagen den 1 juni 08. Då har vår förening håller Årsmöte med påföljande lunch på Restaurang Hasselbacken på Djurgården i Stockholm.

Vi börjar mötet kl 11.00 och lunchen börjar kl 12.30. Den subventionerade lunchen kostar 150 kr per person för medlemmar som har betald sin årsavgift. 300 kr för övriga.

Vi vill gärna ha anmälan och betalningen en vecka före den 1 juni och hoppas på manngrant anslutning. OBS.att deltagarantalet är begränsat, och först till kvarn……Därmed övergår vi osökt till ett mycket viktigt ämne, nämligen inbetalning av årsavgifen för år 2008. Avgiften för innevarande år är oförändrad, kr.150.- för enskilt medlem, samt 250 för par. Betala gärna på bif. inbetalningskort, och snälla!!!

OBS! – Mycket viktigt!
GLÖM INTE ATT SKRIVA NAMNET PÅ INBETALNINGSKORTET.

Om ni visste, hur många anonyma inbetalningar vi får, och det ställer till en massa förtret, ty vi kanske kräver de medlemmar som redan har betalat!

streckad linje

Det ungerska guldtåget: Bifogat översändes information om möjligheten, för ungerska judar, att söka hjälp från Fonden för det Ungerska Guldtåget.

På återseende vid årsmötet.

Varma hälsningar

Föreningen Förintelsens Överlevande

Livia Fränkel
v.ordförande
Stockholm i mars 2008