Nyhetsbrev från ordföranden – november 2018

Hej!

När jag skriver detta befinner vi oss alla fortfarande i chock efter mordet på 11 judar under en shabbatgudstjänst i Pittsburg i USA. Vi har själva här i Skandinavien fått uppleva mord och brandbomber mot våra synagogor. Hatet mot oss judar verkar vara en förenande faktor för fanatiker var de än befinner sig och var de än har sin ideologiska och kulturella hemvist. Att detta kan ske efter nazisternas massmord på våra släktingar på en plats inte alls långt härifrån för inte alls länge, sedan gör oss ledsna och förtvivlade men också upprörda och manar till handling. Arbetet med att verka för att motverka denna fanatism och detta hat måste fortsätta och här kan och bör FFÖ spela en viktig roll. Förutom vår verksamhet med att gå ut i skolor och andra institutioner och berätta om Förintelsen pågår en rad initiativ som vill påminna om Förintelsen. FFÖ är involverat i många av dessa. I det här medlemsbrevet tänkte jag berätta om hur vi varit aktiva och var de olika initiativ som vi är involverade i befinner sig. Men jag vill börja med att uppmana er alla att komma till två bra evenemang framöver:

  • Seminarium den 22/11 klockan 18.00 där FFÖ samarbetar med Kulturhusetstadsteatern i Stockholm med rubriken: ” Samma judehat då som nu? Vad kan vi lära av historien?” Plats Kulturhuset, sal Studion klockan 18.00.

Seminariet hålls i samband med foto-utställningen Witnesses på Kulturhuset Stadsteatern som pågår till den 16/12. I ett omfattande projekt har fotografen Mikael Jansson träffat och porträtterat överlevande från Förintelsen.

Läs mer på Kulturhuset Stadsteaterns hemsida. »

streckad linje

Chanukka 2018Sedvanlig Chanukka- lunch den 3/12 klockan 12.30 på Judiska Hemmet.

Anmälan snarast till: ffo@comhem.se eller telefon: 08-640 05 99.

 

streckad linje

 

Boka också redan nu in vårlunch och årsmöte för FFÖ 12 maj 2019 klockan 11.00. Vi är som vanligt på Scandic Hasselbacken.

Anmälan snarast till: ffo@comhem.se eller telefon: 08-640 05 99.

streckad linje

Den 3 september träffade några medlemmar i FFÖ dåvarande statsministern Stefan Löfven. Han berättade då att regeringen vill inrätta ett museum om Förintelsen med ett särskilt Raoul Wallenberg-center. En av de pådrivande i detta arbete har varit FFÖ medlemmen Max Safir, som också var med under mötet. I en intervju i Dagens Nyheter den 4/9 sa Stefan Löfven att han inte ser något kontroversiellt eller partipolitiskt i detta, utan räknar med bred enighet om att museet ska bli av. Löftet om ett museum är också ett led i en större demokratisatsning:

–  Jag möter överlevande som ger uttryck för att de känner igen tecknen från förr, och vi har i dag ungdomar som inte tror att Förintelsen inträffade, och extremismen växer i Europa. Beslutet om allmän och lika rösträtt fyller hundra år, det är ett demokratins jubileum som ska uppmärksammas.

Tommy Ringart, Livia Fränkel och Hedi Fried under mötet med Stefan Löfven den 3/9

 

 

 

 

Stefan Löfven och
Max Safir

 

 

 

 

streckad linje

FFÖs ordförande Tommy Ringart och hedersordförande Livia Fränkel tog till orda i Expressen den 2/10 efter det att Göteborgs Postens Alice Teodorescu den 29/9 betecknat de överlevande som ”bulvaner” med uppbackning av Dan Korn i Expressen den 29/9 där han menar att de överlevande trivialiserar minnet av Förintelsen. Vi skrev bland annat ” (detta) är att omyndigförklara dessa människor. De upplevelser de överlevande bär på är värda att lyssna på och de slutsatser överlevande drar om vår egen tid ska tas på allvar. Hur kan vi annars lära av historien om vi inte är beredda att lyssna på dem som genomlevt ett av historiens värsta brott? Vi, överlevande och barn och barnbarn till överlevande, delar en oro för dagens politiska klimat, den ökade polariseringen och ifrågasättandet av alla människors lika värde. Det innebär inte att det som sker nu på alla sätt kan likställas med 1930-talets Europa. Snarare vill vi uppmana till att dra lärdomar av historien för att undvika en utveckling till det sämre.”

streckad linje

Den tredje oktober fick FFÖ fick ta emot Katarina Taikon-priset. Priset delas ut av Stockholms stad och belönar människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholms stad. Prissumman är 100 000 kronor och priset delades med Barnrättsbyrån.

Juryns motivering till att ge FFÖ priset:
”Genom att förmedla vittnesmål från Förintelsen i Sveriges skolor stärker Föreningen Förintelsens överlevande vårt kollektiva minne kring ett av de värsta brotten mot mänskligheten. I en tid när nazistiska rörelser återigen är på frammarsch är föreningens arbete för att verka mot förnekandet av Förintelsen, mot nynazism, antisemitism och främlingsfientlighet oumbärligt. När allt färre överlevande själva kan berätta är föreningens arbete avgörande för att minnet av Förintelsen ska leva vidare och kunskap nå nya generationer.”

Läs vår hedersordförande Livia Fränkels tacktal:
”Sex miljoner judar, en halv miljon zigenare, eller romer som de kallas idag, homosexuella, fysisk och psykiskt handikappade, alla var de människor som inte motsvarade i Hitlers föreställning om den perfekta människan. Följaktligen hade de inget existensberättigande, och det var fritt fram att utrota dessa.
Natten mellan den 2-a och 3-e augusti 1944 mördades de sista resterna av romer i Auschwitz, den s.k. zigenarnatten. Jag var i Auschwitz då, och vår barack råkade vara intill zigenarbaracken. Vi hörde tydligt människornas gråt och jämmer hela natten, ty de visste vilket öde som väntade dem. Sedan, i gryningen tystnade de. Den tilltagande röken från skorstenarna talade sitt eget språk, människorna förvandlades snabbt till aska.

Kriget tog slut den 8 maj 1945 och en vrakspillra av den stora europeiska judenheten överlevde Förintelsen, En bråkdel av dessa sökte sig till Sverige, där de hoppades få finna trygghet. Jakob Ringart, (far till vår nuvarande ordförande,) tillsammans med några andra överlevande, bildade Föreningen Förintelsens Överlevande, år 1992 Jag var styrelsemedlem från början, och blev dess ordförande för ca 5 år sedan. Föreningens syfte var att bevara minnet av Förintelsen, bekämpa antisemitismen och rasismen, samt tillvarata medlemmarnas intresse. Några från styrelsen tog på sig uppgiften att förmedla historien till dagens ungdomar, och började resa runt i landet och besöka skolor.
74 år har förflutit sen krigsslutet. Idag ser vi åter nazisterna marschera på våra gator, och antisemitismen breder ut sig i Europa. Återigen görs det skillnad mellan människor och det finns grupper som på fullt allvar ifrågasätter människornas lika värde.
I maj detta år överlämnade jag ordförandeklubban till Tommy Ringart, som är andra generationens överlevande. Vi fortsätter, måste fortsätta vår kamp för att bekämpa ondskan. Och när vi inte förmår längre, då hoppas jag att nästa och påföljande generation kommer att fortsätta.
Bästa Jurymedlemmar, å min och Föreningens vägnar tackar jag er för detta fina pris som är ett erkännande av vårt arbete och en uppmuntran att fortsätta kämpa! Hjärtligt tack!”

Taikon-priset 2018Delar av FFÖs styrelse samlade vid prisceremonin:
fr vänster:
Tobias Rawet, Harry Pommert, Peter Rosenberg, Livia Fränkel och Tommy Ringart

streckad linje

FFÖ arbetar tillsammans med Levande Historia och Judiska Församlingen för att lägga ner Stolpersteine, snubbelstenar, på fyra adresser i Stockholm. Det rör sig om fyra judar som utvisades från Sverige på 30-talet och som sedan föll offer för Förintelsen. En begäran om att godkänna dessa fyra adresser och få tillstånd har sänts in till Kulturnämnden i Stockholm.
Dagens Nyheter skrev om projektet den 10/9 och beskrev de fyra öden som vi vill ska ihågkommas så här:

Person 1 bodde på Hotel Arvfursten på Drottninggatan 48 då han lämnade in sin ansökan om uppehållstillstånd 1938, men utvisades. Han dödades i koncentrationslägret Stutthof utanför Danzig 1941.

Person 2 bodde på Kungsholmstorg 6. Han ansökte om uppehållstillstånd i augusti 1938, men förpassades till Tyskland i slutet av september. Han deporterades 1942 till Auschwitz-Birkenau, där han mördades.

Person 3 som bodde på Gumshornsgatan 6 fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd 1936. Han fick uppehållstillstånd i Lettland 1938, och dödades mest troligt där 1941 då Riga var under tysk ockupation.

Person 4 bodde på Apelbergsgatan 36 då han sökte uppehållstillstånd, men nekades det i april 1938. Han deporterades till Auschwitz från Berlin den 19 februari 1943.

streckad linjeMinnesmonumentet. Ett ganska stort antal namn har inkommit för att komplettera minnesmonumentet vid synagogan i Stockholm. Det kommer att finnas möjlighet att föra in alla de nya namnen som inkommit på monumentet. Just nu pågår arbetet med att kontakta alla dem som lämnat namn. Förhoppningen är att kompletteringen ska vara klar till minnesdagen för Kristallnatten i november 2019.

streckad linje

Till sist: FFÖ behövs mer än någonsin i dessa dagar. Året lider mot sitt slut.
Det är dags att betala medlemsavgiften för 2019.
Sätt in 150 kr (250 kr för par) på plusgiro: 643 50 07-7
Ange namn och adress.

Tänk också efter: Finns det någon i din närhet som borde vara med?

Du vet väl att du kan följa FFÖ både här på webben och facebook?
(https://www.facebook.com/ffo2015/)

Varma hälsningar

Tommy Ringart
ordförande

linje