Nyhetsbrev från ordföranden – augusti 2018

Hej och Shana Tova!

Vid årsmötet i maj fick jag förtroendet att leda arbetet i FFÖ i två år framåt. Jag hoppas att jag kan fortsätta det gedigna arbete som mina företrädare har grundlagt. Det blir allt mer angeläget att vi som har en direkt anknytning till Förintelsen gör vår stämma hörd. Samtidigt tror jag att det är viktigt att vi hittar kraft och motivation hos varandra.

FFÖ gjorde sin stämma hörd i samband med årets Almedalsvecka där Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) störde fler möten och tal. I ett uttalande krävde vi att dessa grupper ska förbjudas och att polisen ska ges klara instruktioner att ingripa mot dem. Vårt uttalande ledde till större artiklar i Dagens Nyheter och i tidningen Dagen. Justitieminister Morgan Johansson (s) skrev ett svar direkt riktat till oss där han berättade att regeringen ska undersöka möjligheterna att förbjuda den här typen av organisationer. Jag blev också inbjuden till samtal med Liberalernas rättspolitiska talesperson, Roger Haddad, där han förklarade att Liberalerna såg allvarligt på NMRs framfart men han var inte säker på att förbud var rätt väg att gå för att bekämpa dem. Sverigedemokraterna svarade till oss i ett mail att de är för ett förbud. Du kan läsa hela vårt uttalande i slutet av det här brevet.

Årsmöte avhölls den 13 maj med efterföljande lunch på Hasselbacken och en ny styrelse valdes. Vi har nu en styrelse som består av första, andra och tredje generationens överlevande, vilket jag tror är mycket bra för framtiden.

De nya medlemmarna i styrelsen är:
Hanna Mühlrad. Hanna är docent i ekonomi och aktiv inom Zikaron, föreningen som organiserar tredje generationens överlevande att gå ut i skolor och berättar om sina anhörigas historia. Hanna valdes in som suppleant.
Callie Carning. Callie är biträdande rektor och medlem i SKMA. Callie arbetar med upplysning och information kring Förintelsen i olika pedagogiska sammanhang såsom guidning vid hågkomstresor för SKMA. Callie valdes också in som suppleant.
Adjungerad till styrelsen är Natalie Verständig. Hon arbetar som analytiker på Oxford Research, och är liksom Hanna aktiv i Zikaron.

Vid årsmötet avgick Livia Fränkel som ordförande efter sina många år i styrelsen och som ordförande. Livias insatser både som ordförande och som föreläsare i skolor är ovärderliga. Det är en stabil och mycket aktiv förening som Livia överlämnar ledarskapet för. Livia utsågs enhälligt till hedersordförande.

Jag är säker på att vi nu har en styrelse med både nytänkande och erfarenhet som kommer att kunna göra mycket nytta under det kommande verksamhetsåret.

Vi antog också nya och uppdaterade stadgar. För att de ska börja gälla behöver vi även ha ett ytterligare medlemsmöte där de klubbas. Kallelse kommer.

Jag hoppas att alla har nåtts av informationen om att det finns möjlighet att komplettera med namn till minnesmonumentet vid synagogan.
Om inte, hör av dig till Judiska Församlingen.
Observera att anmälningstiden går ut den 7 september.

Du vet väl att du kan följa FFÖ både på webben och Facebook?

Med önskan om ett sött och gott nytt år, Shana Tova v´medukka!

Tommy Ringart, Ordförande, Föreningen Förintelsens Överlevande