Nyhetsarkiv

På denna sida sparas gamla nyheter från tidigare år (2005-2014), alltså före sidans totala uppgradering 2017, som en ren service för dig som vill se lite av vad som har hänt i föreningen tidigare år.
Senare och aktuella nyheter hittar du på sidan Aktuellt.

2014

Söndagen den 11 maj 2014
FFÖ:s årsstämma 2014

Datumet för nästa års stämma i FFÖ är satt till den 11 maj kl. 11, på Hasselbacken som brukligt. Årstämman följs av vårlunchen. Vi återkommer med mera information längre fram.
streckad linjeUtbildningsmaterial om förintelsen

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har utvecklat ett interaktivt utbildningsmaterial som syftar till att öka kunskapen om Förintelsen. Materialet som kallas Vad är en människa? innehåller filmade intervjuer med personer som kom till Sverige efter andra världskriget, historiska bilder och dokument, samt övningsuppgifter.

Utbildningsmaterialet utgår från en persons vittnesmål. Levnadsberättelserna från Polen, Ungern och Rumänien ger en bild av hur det var att vara ung och jude i Europa före, under och efter Förintelsen. Från vittnesmålen vidgas perspektivet till det som brukar kallas den kollektiva historien. På en tidslinje görs nedslag som visar samtida händelser i Europa, framför allt i Sverige, och Tyskland.

Vad är en människa?Lärplattformen, som idag innehåller två vittnesmål, kommer under våren 2014 kompletteras med ytterligare berättelser. Huvudsaklig målgrupp är högstadie- och gymnasieelever. Materialet är gratis, men kräver en licens för inloggning.

Projektet har möjliggjorts genom sponsring från EU/EACEA, Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige (FFÖ) och ett stort antal privatpersoner.

För mer information och licens, kontakta SKMA: info@skma.se eller telefon 08-667 60 90

Se även gärna hemsidan för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

streckad linjePrisutdelning!

Den 17 september hade Föreningen Förintelsens Överlevande äran och nöjet att få ta emot Stockholms Läns Landstings pris 2013 i Landstingshuset i Stockholm för arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Förutom blommor och diplom erhöll föreningen en prischeck på 15 000 kronor. Vid tacktalet framförde ordföranden Harry Pommert att dessa pengar skall användas till våra överlevande-intervjuer.
Den som föreslog FFÖ för Landstingets pris var Peter Hoffmann, medlem i föreningen och boende i Stockholms-regionen. Styrelsen tackar Peter för detta fina initiativ.

prisutdelning

streckad linjeErsättning för frivilligt arbete i ghetto

Enligt meddelande från Tyska Ambassaden har en förändring skett den 20 juli 2011 i riktlinjerna gällande engångsersättning med 2000 Euro från Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) i Bonn.

De nya riktlinjerna gäller fr o m den 6 oktober 2007. För ej tidigare sökt ersättning är ansökningstiden begränsad i tid till den 31 december 2011. Detaljerade anvisningar finns hos vår förening och på BADV:s webplats.

Här sammanfattar vi i korthet de viktigaste förändringarna:
Det finns i princip två kategorier ersättningsberättigade.

1. De som redan beviljats löpande ghettopension och engångsersättning med 2000 Euro, men fick denna summa avdragen när pensionen började betalas ut.

2. De som tidigare sökt och fått avslag eller avstått engångsersättningen till förmån för ghettopensionen.

Dessa personer kan troligtvis inom kort förvänta sig att engångsersättningen utbetalas utan förnyad ansökan.
De som hittills inte sökt engångsersättningen hos BADV, adress DE 53221 BONN, Tyskland, bör snarast ansöka på fastställd blankett.
Anvisningar och blanketter finns att hämta på engelska och tyska

http://www.badv.bund.de/antrag/antragsformular_en.pdf (Pdf, engelska)
http://www.badv.bund.de/antrag/anstragsformular.pdf (Pdf, tyska)

Information kan också erhållas på telefon 0049 22899 7030 1324.

Om en ersättningberättigad avlidit under lagens giltighetstid kan arvsberättigade ansöka om ersättning enligt ovan.

Endast den som tidigare blivit erkänd som förföljd av Nationalsocialismen och ej sökt tidigare kan söka nu , varvid man anger den erkännande myndighetens namn och eget registreringsnummer.

Samtliga ghetton där man utfört arbete ska uppges.

Vid nyansökan erfordras en Lebensbescheinigung utfärdat av tysk konsulat eller svensk myndighet.

2013

Söndagen den 19 maj 2013
FFÖ:s årsstämma 2013
Läs protokollet här »

streckad linjeOktober 2013
Rosh Hashanabrev 2013
Läs brevet här »

2012

Torsdagen den 26 Januari 2012
Minnesdagen över Förintelsens offer
Läs mer i nyhetsbrevet från 2011 »

streckad linjeSöndagen den 13 maj 2012
FFÖ:s årsstämma 2012
Läs protokollet här »

streckad linjeSön-tis 28-30 oktober 2012
Till minne av Raoul Wallenberg – minnen från judiskt perspektiv
Läs mer på informationssidan om symposiet »

2011

Måndagen den 15 december 2011
Chanukkafest
Kl. 16.00  På Centret, nb. i matsalen.
Läs mer i nyhetsbrevet »

2010

Söndagen den 9 maj 2010
FFÖ:s årsstämma 2010
FFÖ:s årsmöte kommer att äga rum den 9 maj 2010 kl. 11.00, på Hasselbacken.
Med efterföljande subventionerad lunch, 12.30.
Föreningen bjuder på lunchen, med anledning av vårt 15-årsjubileum. Förutsättningen är emellertid att de senaste 2 årens årsavgifter är betalda.
OBS! Begränsat antal platser.

Läs årsmötesbrevet »

streckad linjeMåndagen den 29 november 2010
Pre-chanukkafest
Kl. 16.00  På Centret, nb. i matsalen.
Läs mer i nyhetsbrevet från ordföranden »

2008

Söndagen den 1 juni 2008
FFÖ:s årsstämma 2008
FFÖ:s årsmöte kommer att äga rum den 1 juni 2008 kl. 11, på Hasselbacken.
Med efterföljande subventionerad lunch.
Anmälningar görs bäst genom att inbetala kr. 150.-
på vårt pg.643 50 07-7.
OBS! Begränsat antal platser.

Läs årsmötesbrevet här »

2007

Lördagen den 27 januari 2007
Förintelsens minnesdag
Som vanligt kommer vi att högtidlighålla Förintelsedagen med en ceremoni i synagogan.
Huvudtalare för kvällen blir statsministern Fredrik Reinfeld.
Dörrarna öppnas kl. 18.30, var där i god tid!
Alla är hjärtligt välkomna.

streckad linjeFredagen den 17 januari 2007
Minneshögtid för Raoul Wallenberg
Den 17 januari 07 anordnar FFÖ i samarbete med Raul Wallenberg Foundation i New York, en minneshögtid med anledning av 62-årsdagen av Raul Wallenbergs bortförande från Budapest. H
ögtiden kommer att äga rum på Raul WallenbergsTorg kl. 18.30, med tal av riksdagsman Birgitta Olsson, musik samt ljuständning.
Alla är hjärtligt välkomna.

2006

Torsdagen den 26 januari 2006
Minneshögtid
Stockholms Synagoga, kl. 18.30
Alla är hjärtligt välkomna!

streckad linjeFredagen den 27 januari 2006
Förintelsens minnesdag
 Vi planerar en hel del aktiviteter inför den 27 januari, då vi högtidlighåller Förintelsens minnesdag.

Föreningen medverkar vid en prisutdelning på Norra Real, då Länsstyrelsen delar ut priser till skolklasser för deras arbete om Förintelsen. Medlemmarna är hjärtligt välkomna! Närmare besked om tiden kommer att lämnas senare.

Forum För Levande Historia anordnar olika arrangemang på denna dag.

En utställning på Raul Wallenbergstorg öppnar kl. 11.00, och manifestationen börjar kl. 16.00

Berättarkväll på Stallet kl. 18.00
Mer information om alla dessa aktiviteter kommer här på hemsidan inom kort.

streckad linje

Söndagen den 9 april 2006
Årsmöte 2006
Medlemmarna välkomnas till årsmöte på Hasselbacken, 11.00, med åtföljande subventionerad lunch.
Anmälan sker som vanligt på Föreningens telefon, 640 05 99.

2005

Måndagen den 19 december 2005
Chanukkafest
Kl. 16.00
Vi bjuder på förtäring och suganiot samt underhållning.
Gratis inträde.