NMR – trakasserier och judehat i Almedalen

NMR i Almedalen

Uttalande från Föreningen Förintelsens Överlevande efter hoten och trakasserierna i Almedalen:

Med förfäran, förtvivlan och en växande ilska ser vi som är överlevande och barn och barnbarn till dem som överlevande efter Förintelsen hur tafatt och passivt det svenska samhället agerar mot de uttalat nazistiska grupperna i Sverige. Nu senast under den nyss avslutade Almedalsveckan tilläts nazister från Nordiska Motståndsrörelsen hetsa, hota, skrämma och trakassera judar och andra. Flera personer tvingades lämna Visby på grund av rädsla för dessa grupper. Detta unika öppna demokratiforum har genom nazisternas hot och trakasserier, inte bara mot judar utan även mot andra grupper, förändrats i grunden.

Från Almedalens scen uttryckte talare efter talare förfäran och avsky för dessa nazistiska grupper och deras agerande. Men det räcker inte. Vi förväntar oss att talen också följs upp av handling. Polisen måste ges tydliga instruktioner och mandat att ingripa mot våldsbejakande rasistiska organisationer. Deras uttalade metod är våld. Detta kan ingen rättsstat stillatigande acceptera. Om lagstiftning saknas måste den snabbt komma på plats för att förbjuda dessa grupper.

Vi överlevande, och barn och barn-barn till dem som överlevde Förintelsen, vet hur detta slutar om man inte sätter stopp i tid. Våra släktträd har många grenar som aldrig fick växa ut. Den spillra som överlevde och fick en fristad i Sverige efter kriget har här kunnat komma åter till livet i en av de bästa länderna i världen vad gäller välstånd, trygghet öppenhet och demokrati. Nu känner vi hur detta håller på att raseras medan samhället passivt ser på.

Vi vill att våra lagstiftare tar nödvändiga steg för att skydda judar och andra utsatta grupper. Yttrandefriheten är en av demokratins grundvalar, men den får inte tillåtas gå ut över våra minoriteters rättigheter. Då har vi snart ingen demokrati att tala om längre.

Tommy Ringart
Ordförande
Föreningen Förintelsens Överlevande